Životopis

MUDr. František Štefanec, odborný lekár FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia),
Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová.

 

 • 1975 promócia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava s titulom MUDr., odbor všeobecné lekárstvo.
 • 1979 I. atestácia – špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo prvého stupňa, ILF Bratislava.
 • 1983 II.atestácia – špecializácia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ILF Bratislava.
 • 1975 -1983 pracoval na internom odd. nemocnice Trenčín a Trenčianske Teplice.
 • 1983 – 1987 primár lôžkového fyziatricko-rehabilitačného odd. nemocnice Tr.Teplice.
 • 1987 – 1990 vyslaný na 3 roky oficiálne cestou MZ SR ako odborný lekár expert do štátu Tunisko, liečebňa Korbous ( pracovná reč francúzština), kde okrem práce odborného lekára FBLR aj prednášal vo francúzskom jazyku pre medicínsky personál.
 • 1992 Osvedčenie v akupuktúre, ILF Bratislava, po 3-ročnom postgraduálnom štúdiu.
 • 1993 Osvedčenie v manuálnej medicíne (naprávanie chrbtice a kĺbov) na ILF Bratislava.
 • 1994 Slovenská lekárska spoločnosť Bratislava mu udelila Cenu odbornej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 1993.
 • 1995 2-mesačná odborná stáž vo Francúzsku – v Marseille – Univerzitná nemocnica u profesora A. Delarque . Výber kandidátov po jazykových skúškach vykonala a odborný pobyt hradila francúzska vláda.
 • 1998 Osvedčenie v hipoterapii, ILF Bratislava.
 • Október 2005, USA, odborný pobyt v štáte New York, mesto Syracuse, Institute for Human Performances. Medical Center Dr. Masten.
 • Október 2007, Wroclaw, Poľsko – odborná prednáška v angličtine na medzinárodnom kongrese fyzioterapie.
 • Máj 2009, Čína, Peking – prax v Beijing T.C.M. Hospital – Akupunktúra a tradičná čínska medicína.
 • Január 2011 – 2. odborná stáž v USA – Centrum pre liečbu lymfedémov Dr. E. Iker – v Santa Monica – Kalifornia.

 

Publikačná činnosť: Vyše 40 odborných prednášok na lekárskych kongresoch v Slovenskej aj Českej republike. 10 publikovaných samostatných prác v odborných lekárskych časopisoch . Slovenská lekárska spoločnosť Bratislava mu udelila Cenu odbornej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 1994.

 

Vedecká činnosť: Zvolený do výboru Sekcie lekárov FBLR pri Slovenskej lekárskej komore. Vymenovaný MZ SR do Katalogizačnej komisie MZ SR pre odbor FBLR. Od 2011 pôsobí aj ako externý učiteľ Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity – pre odbor fyzioterapia.

 

Jazykové znalosti: plynule anglicky, francúzsky, nemecky, rusky.