Kontakt

Adresa: Centrum liečebnej rehabilitácie s.r.o.
Mierové nám. č. 34
914 41 Nemšová
Lokalizácia: budova vedľa letného kúpaliska
možnosť parkovania pred budovou
bezbariérový prístup
IČO: 36 327 387
DIČ: 2021709415
  Nie sme platca DPH.
E-mail:

stefanec@liecebna-rehabilitacia.sk

Telefón: +421 32 6598 494
Mobil: +421 905 630 201
Odborný lekár: MUDr. František Štefanec
Fyzioterapeuti:

Elena Kardošová

Bc. Patrícia Prusáková

Mgr. Soňa Pavlíková

Bc. Anna Adamcová