Pohybová liečba

Manipulačná a mobilizačná terapia sa najčastejšie používa na ošetrenie funkčných kĺbových blokád, ktoré sú bolestivé a obmedzujú pohyb a vedú k vzniku ďalších patologických reflexných zmien, predovšetkým k vzniku bolestivých bodov, hyperalgických zón a svalových spazmov.

Cieľom ošetrenia je uvoľnenie pohybového segmentu (v oblasti chrbtice) či obnova vôle kĺbov, ale tiež úprava svalového napätia a ošetrenie tzv. spúšťacích bodov (Trigger points), ktoré sú neraz príčinou bolesti, svalového oslabenia či obmedzenia pohybu.

Poskytované služby:

  • Individuálna kinezioterapia
  • Skupinová kinezioterapia
  • Mäkké mobilizačné  techniky
  • Liečebné trakcie (liečebné vyťahovanie ) krčnej alebo bedrovej chrbtice
  • Kineziologický rozbor – artrotesty, svalové testy
  • Posturálna inštruktáž
  • Naprávanie chrbtice a kĺbov – manipulačná liečba