Cenník nadštandardných služieb

Služba Cena
Akupunktúra jednorazov. akup. ihlami s dg trigger points chrbtice 25,00 EUR
Akupresúra na ovplyvnenie bolesti 10,00 EUR
Aurikulopunktúra ušnice na ovplyvnenie bolesti 9,00 EUR
Prípl.za vyšetr. v angličtine, francúzštine, nemčine, ruštine, taliančine 30,00 EUR
Nadštandardné vyšetrenie funkčných porúch chrbtice a kĺbov 29,00 EUR
Masáž regeneračno-relaxačná chrbát 15,00 EUR
Masáž segmentová chrbtica 19,00 EUR
Masáž celotelová chrbát + končatiny 29,00 EUR
Sauna suchá 1,5 hod./ 1 osoba (minim.4 osoby) 9,00 EUR
Perličkový kúpeľ –vaňa 1 os. (20 min.) 12,00 EUR
Bahenný zábal rašelinový (chrbt. alebo 1 veľký kĺb) 9,00 EUR
Suchý zábal s prestieradlom (1 kus) 3,50 EUR
PRO 1 Bioptron, lieč.lampa veľká, 10 min 5,00 EUR
Použitie uteráka – osušky 1 kus naviac 1,50 EUR
Laseropunktúra bolestivých bodov tela 10,00 EUR
Rebox physio 1 aplikácia 9,00 EUR
EAV-L : Elektroakupunkt.diagnostika s testom homeopatík 32,00 EUR
Homeopatické vyšetrenie klasické 29,00 EUR
Hydromasáž.vaňa WHIRLPOOL (min.2 os.,max.4 os.) na 1 os. 14,00 EUR
Plynové injekcie ( nebolest.aplikácia liečeb.plynu, za 1 inj.) 10,00 EUR
GUNA MD injekcie –špec.inj.na chrbticu a kĺby, za 1 inj. 12,00 EUR
Nadštandard.elektroterapia (vrátane kvantovej terapie) 10,00 EUR
Nadštandard. vyšetr. odbor. lekárom u pacienta v jeho domácom prostredí 39,00 EUR

Nie sme platca DPH. Všetky výkony ako aj medicínske prístroje majú príslušný certifikát.
Ceny výkonov sú stanovené v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Zz. V súlade s prípisom OÚ TN, odbor zdrav., Č.s.99/00912-001/ZRJ