Cenník nadštandardných služieb od 1.7.2023
- bez odporúčania od všeobecného lekára

Služba Cena
Poradenstvo odborným lekárom FBLR pri chronických poruchách chrbtice 36,00 EUR
Akupresúra na ovplyvnenie bolesti 12,00 EUR
Aurikulopunktúra ušnice na ovplyvnenie bolesti 11,00 EUR
Akupunktúra s jednorazovými akupunktúrnymi ihlami 28,00 EUR
Nadštandardné vyšetrenie funkčných porúch chrbtice a kĺbov 45,00 EUR
Masáž regeneračno-relaxačná chrbát 19,00 EUR
Masáž segmentová chrbtica 25,00 EUR
Masáž celotelová chrbát + končatiny 38,00 EUR
Bahenný zábal rašelinový, chrbtica alebo 1 veľký kĺb (cena je vrátane rašeliny) 14,00 EUR
Vypísanie nálezu pre komerčnú poisťovňu (nie pre zdravotnú poisťovňu) 25,00 EUR
PRO 1 Bioptron, lieč.lampa veľká, 10 min 6,00 EUR
Laseropunktúra bolestivých bodov tela 12,00 EUR
Rebox physio 1 aplikácia 12,00 EUR
EAV-L : Elektroakupunkt.diagnostika s testom homeopatík 49,00 EUR
Homeopatické vyšetrenie klasické 45,00 EUR
Plynové injekcie ( nebolest.aplikácia liečeb.plynu, za 1 inj.) 12,00 EUR
GUNA MD injekcie –špec.inj.na chrbticu a kĺby, za 1 inj. 15,00 EUR
Nadštandardná elektroterapia (vrátane kvantovej terapie) 12,00 EUR
Nadštandard. vyšetrenie odborným lekárom u pacienta v jeho domácom prostredí 48,00 EUR
Príplatok za vyšetr. v angličtine, francúzštine, nemčine, ruštine, taliančine 45,00 EUR
Prednostné vyšetrenie odborným lekárom bez objednania 15,00 EUR
Nadštandardná kinezioterapia (špeciálna pohybová liečba) 14,00 EUR

Celodenný paušál (3 procedúry za deň)

Nadštandard. manuálna lymfodrenáž 

Nadštandard. mäkké mobilizačné techniky 

 35,00 EUR

 32,00 EUR

 14,00 EUR

Nie sme platci DPH. Všetky uvedené výkony ako aj medicínske prístroje majú príslušný certifikát.
Ceny výkonov sú stanovené v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Zz. V súlade s prípisom OÚ TN, odbor zdrav., Č.s.99/00912-001/ZRJ