Zahraničné stáže

  • 1987 – 1990 vyslaný na 3 roky oficiálne cestou MZ SR ako odborný lekár expert do štátu Tunisko, liečebňa Korbous ( pracovná reč francúzština), kde okrem práce odborného lekára FBLR aj prednášal vo francúzskom jazyku.
  • 1995 2-mesačná odborná stáž vo Francúzsku – v Marseille – Univerzitná nemocnica u profesora A. Delarque . Výber kandidátov po jazykových skúškach vykonala a odborný pobyt hradila francúzska vláda.
  • Október 2005, USA, 1. odborný pobyt v USA – štát New York, mesto Syracuse, Institute for Human Performances. Medical Center Dr. Masten.
  • Október 2007, Wroclaw, Poľsko – odborná prednáška v angličtine na medzinárodnom kongrese fyzioterapie.
  • Máj 2009, Čína, Peking – prax v Beijing T.C.M. Hospital – Akupunktúra a tradičná čínska medicína.
  • Január 2011 – 2. odborná stáž v USA – Centrum pre liečbu lymfedémov Dr. E. Iker – v Santa Monica – Kalifornia.