Elektroliečba

Elektroliečba patrí k fyzikálnej terapii, pri ktorej je využívaný liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Elektroliečba v prevažnej miere využíva svoje analgetické účinky, často zlepšuje krvnú cirkuláciu a výživu tkanív, tlmí zápalovú aktivitu a uľahčuje tak ľahšiu úpravu pohybových funkcií. Trvanie väčšiny elektroliečebných procedúr je približne 15 minút (Individuálne podľa diagnózy).

 

Poskytované služby:

  • Galvanické liečebné prúdy
  • Diadynamické prúdy
  • Interferenčné prúdy
  • TENS prúdy – transkutánna elektroneuro stimulácia
  • Vysokofrekvenčné prúdy
  • Träbertové prúdy