Prevádzka v období pandémie

Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení, nosenie rúška a odstupy

ďakujeme vážime si Vaše zodpodpovedné správanie