Hippoterapia

Ide o liečbu pomocou vhodného koňa, ktorého krokový rytmus a chrbát  pôsobí ako živý rehabilitačný prístroj. V hippoterapeutickej literatúre sú popisované okrem liečebného pohybu koňa a jeho prenosu na pacienta aj iné faktory, napr. bioenergetické pôsobenie a iné. Na hipoterapeutických kongresoch vo svete sa objavujú i ďalšie pozitívne účinky na pacienta u vybraných diagnóz.
Pred vykonávaním hipoterapie má byť absolvovaná konzultácia lekárom s certifikátom v hippoterapii k určeniu indikácie a prípadne kontraindikácie k hippoterapii.  MUDr. František  Štefanec má certifikát v hipoterapii, dlhoročné skúsenosti  ako aj prednáškovú činnosť. Je tiež členom výboru Slovenskej hipoterapeutickej asociácie.