Vodoliečba

Vodoliečba, alebo hydroterapia je časť fyziatrie, keď sa na organizmus pôsobí nielen energiou tepelnou, ale aj pohybovou, prípadne i špeciálnymi chemickými látkami, ktoré sa vyskytujú vo vodnom prostredí, a to s cieľom preventívnym, liečebným a rehabilitačným.

 

Poskytované služby:

  • Vírivé kúpele na dolné aj horné končatiny
  • Perličkové kúpele
  • Subaquálna (podvodová) masáž
  • Hydromasážna vaňa: whirlpool
  • SAUNA